Østmarka nasjonalpark og friluftslivsområde er vedtatt

Regjeringen har 10. november vedtatt vern av Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde.

Publisert 10.11.2023