Tydeligere regler for å fange vilt med feller

En fullstendig liste over hvilke feller som er tillatt å bruke til fangst, er blant endringene i regelverket for fangst av vilt fra 1. april 2024.

Publisert 30.11.2023

Nytt er også at elektronisk tilsyn kan erstatte fysisk tilsyn for alle feller som fanger viltet levende.

De nye reglene trer i kraft 1. april 2024, ved nytt jaktår. Det er kapittel 9 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst som blir endret.

Liste over godkjente feller

Miljødirektoratet har nå endret reglene for fangst av vilt med en liste over hvilke feller som er tillatt å bruke. Listen over godkjente feller blir en del av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det er kun tillatt å bruke de fellene som er oppført som godkjent for arten. De nye reglene tydeliggjør også hvilke krav som stilles til bruk av feller.

Dette sørger for at fellene som brukes er godt egnet til fangst av de enkelte viltartene, og er med på å sikre at man fanger viltet på en måte som ikke forårsaker unødig lidelse eller skade. Det gir også en god oversikt for de som selger feller, utøver fangst og kontrollerer fangsten.

Se listene her:

Enklere og bedre tilsyn

Hvis man bruker feller for å fange viltet levende, må man gjøre tilsyn med fellen hver morgen og kveld. Fra 1. april 2024 kan dette gjøres med elektronisk tilsyn. Tilgangen på gode kamera og muligheten for elektronisk overvåking har blitt mye bedre de siste årene. Elektronisk tilsyn vil derfor kunne erstatte fysisk tilsyn av fellene på en god måte, og gjøre det mulig å oppdage fangst tidligere enn ved fysisk tilsyn.

Ved fangst av villsvin, gaupe og jerv skal det i tillegg til kamera benyttes elektronisk fellevarsling som varsler hvis det er fangst i fella.

Dersom man opplever teknisk svikt med kamera eller fellalarm, skal det umiddelbart gjøres fysisk tilsyn med fellen.