Avslag autorisasjon under Reach for natriumdikromat

Europakommisjonen har avslått søknad om autorisasjon til en søker for fortsatt bruk av dette stoffet. Miljødirektoratet har fattet tilsvarende vedtak.

Publisert 13.10.2023

Beslutning om avslag gjelder stoffet og virksomheten nedenfor, med lenker til 1) oppsummering av beslutningen i EUs Official Journal og 2) beslutningen i sin helhet i Europakommisjonens komitologiregister.

Natriumdikromat

  • Gruppo Colle S.r.l.:

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som Europakommisjonen.

Stoffene på Reach vedlegg XIV er forbudt å bruke i hele EU/EØS-området etter en utløpsdato, med mindre særskilt autorisasjon er gitt. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke stoffene må søke Echa om autorisasjon.

Autorisasjonsordningen skal sørge for at risikoen knyttet til svært helse- og miljøskadelige kjemiske stoffer er under tilstrekkelig kontroll. Substitusjon av disse stoffene når alternative stoffer eller teknologier er tilgjengelig er et av hovedmålene med denne ordningen.

Les mer om krav om autorisasjon:

Relevante lenker