Biomasse: Oppdatere tillatelse for utslipp

Veiledning for hvordan biomassekildestrømmer skal søkes inn i anleggets overvåkingsplan er oppdatert.

Publisert 31.10.2023

Nye krav om nulltelling av utslipp fra forbrenning av biomasse i forordning for overvåking og rapportering av kvotepliktige utslipp (MR-forordningen) er gjeldende fra og med rapporteringsåret 2023.

All bruk av biomasse i anlegg som er omfattet av kvotesystemet må derfor søkes inn i tillatelse med tilhørende overvåkingsplan som egne kildestrømmer.

Ny nettside om bruk av biomasse

Miljødirektoratet har oppdatert nettsida om bruk av biomasse i kvotesystemet med veiledning om hvilke krav som gjelder ved oppdatering av tillatelsen med hensyn til bruk av biomasse.

Søknaden om endret tillatelse må sendes inn før skjema for rapportering av utslipp for 2023 kan åpnes i Altinn.

Merk at det er forenklede krav til overvåking og rapportering for biomasse som kan nulltelles i henhold til artikkel 38 (5) i MR-forordningen, men at slik biomasse også skal søkes inn i tillatelsen.