EU-høring: Regelverk om å forebygge tap av plastpellets

EU-kommisjonen ber om innspill på forslag til regelverk for å forebygge tap av plastpellets og redusere mikroplastforurensning. Frist 14. desember.

Publisert 20.10.2023

Forslaget har som mål å redusere tap av plastpellets i hele verdikjeden.

I 2019 ble det estimert at mellom 52 og 184 tusen tonn pellets hvert år havner i miljøet på grunn av lekkasjer gjennom hele verdikjeden. Plastpellets utgjør dermed en av de største kildene til utilsiktet mikroplastforurensning i EU.

Miljødirektoratet oppfordrer berørte interessenter til å gi innspill til EU-kommisjonen.