Mikroplastrestriksjonen: Forbud mot løst glitter

Restriksjonen på tilsatt mikroplast trådte i kraft i EU 17. oktober, og vil umiddelbart gjelde blant annet glitter og mikroperler.

Publisert 20.10.2023

Fra 17. oktober 2023 gjelder den såkalte "mikroplastrestriksjonen" - restriksjonen mot tilsatte syntetiske polymere mikropartikler – i EU. Løst glitter og mikroperler er eksempler på mikroplast som blir forbudt å omsette på det europeiske markedet fra og med denne datoen.

For å bistå næringsaktører har Europakommisjonen utarbeidet en kort veiledning for hvordan glitter og glitter i produkter vil bli berørt av restriksjonen.

En mer detaljert veileder for hele restriksjonen forventes å være tilgjengelig ved slutten av 2023.

Restriksjonen gjelder per dags dato ikke i Norge, men kommer også til å gjelde her etter innlemmelse i EØS-avtalen. Norske næringsaktører, som omfattes av restriksjonen, vil derfor kunne forholde seg til datoen for forskriftsendring i Norge for bruksområder uten overgangsperiode.

Relevante lenker