Økodesign: Kravforberedende studie

EU skal vurdere kommende økodesignkrav om kritiske råmaterialer og materialgjenvunnet innhold. Miljødirektoratet oppfordrer norske aktører å delta.

Publisert 12.10.2023

EUs regelverk for økodesign skal blant annet sikre at produktene som settes på markedet i Europa er designet for en sirkulær økonomi. Konkrete krav til økodesign kommer i detaljerte EU-regelverk som regulerer enkeltprodukter eller stiller krav til flere lignende produkter.

EU har nå startet arbeidet med en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse (kravforberedende studie) for to slike regelverk med krav rettet mot knappe, miljømessig relevante og kritiske råmaterialer og for materialgjenvunnet innhold.

Studien gjennomføres i henhold til artikkel 15 i økodesigndirektivet og metodikken MEErP (skroll ned til Support tools for experts for mer informasjon).

Det er mulig å registrere seg som interessent for å få tilsendt nyheter om studiens framdrift og møter.

Studien startet i august 2023 og første møte for interessenter er 19. oktober 2023.

Oppfordrer norske aktører til å ta del i studien

EU-kommisjonen har lansert den kravforberedende studien for å vurdere muligheten for å foreslå økodesign- og/eller energimerkekrav om knappe, miljømessig relevante og kritiske råmaterialer og materialgjenvunnet innhold. Studien skal bidra til å identifisere produktgrupper som er mest relevante for kravstilling.

Miljødirektoratet har hovedansvaret for oppfølging av disse regelverkene og oppfordrer norske interessenter til å registrere seg på studiens hjemmeside.  

Relevante lenker