Økt godtgjørelse for felte villsvin

Jegere som sender prøver av felte villsvin til Veterinærinstituttet, og registrerer de i Hjorteviltregisteret, kan få godtgjørelse fra Mattilsynet.

Publisert 25.10.2023

Villsvin er en fremmed art som vi i minst mulig grad ønsker skal etablere seg i Norge. Nå kan jegere som sender inn fullstendige prøvesett fra villsvin til Veterinærinstituttet, få godtgjørelse på 3000 kroner per hanndyr og 5000 kroner per hunndyr. 

Les mer om ordningen med godtgjørelse for felte villsvin her og hvor du kan få prøvetakingssett her:

Hjorteviltregisteret henter opplysninger om jeger og felt villsvin, og legger dette automatisk inn i godtgjørelsesskjemaet.

Du kan da laste ned et ferdig utfylt skjema, legge inn informasjon om fødselsnummer og bankkontonummer og sende det på e-post til villsvin@mattilsynet.no.

Oversikt over felte villsvin

Fra 2023 skal du som jeger registrere skutte villsvin i Hjorteviltregisteret. Logg inn med jegernummer og registrer det felte dyret i kommunen der du har jaktet.

I Hjorteviltregisteret får du en fullstendig oversikt over dine felte villsvin, og et ferdig utfylt godtgjørelsesskjema.

Se svar på gratis trikinundersøkelse

Jegere som sender inn fullstendige prøvesett til Veterinærinstituttet, får også undersøkt slaktet for trikiner kostnadsfritt.

Når prøven er analysert, kan du som jeger se svaret i Hjorteviltregisteret. Svaret finner du på "Min side", eller du kan søke opp dyret på siden Finn dyr i Hjorteviltregisteret.

Kommunen får oversikt over felte villsvin

Kommunale viltforvaltere med brukertilgang til Hjorteviltregisteret, får en oversikt over felte villsvin i egen kommune. Kommunale viltforvaltere kan be om tilgang til villsvinregisteringer ved å sende e-post til support@naturdata.no.

Kommunen vil ikke se hvem som har skutt dyret.

Les mer om forvaltningen av villsvin her: