Autorisasjon under Reach for 4-tert-OPnEO

EU-kommisjonen har innvilget autorisasjon til en søker for begrenset bruk av disse stoffene. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.

Publisert 04.09.2023

Vedtak om autorisasjon gjelder stoffene og virksomhetene listet nedenfor, med lenker til 1) oppsummering av beslutningene i EUs Official Journal og 2) autorisasjonen i sin helhet, inkludert beskrivelse av bruksområdene og vilkår, i EU-kommisjonens komitologiregister.

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert (4-tert-OPnEO)

  • Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH:

Miljødirektoratet har, i tråd med sine forpliktelser i EØS-avtalen, fattet tilsvarende vedtak som EU-kommisjonen.

Relevante lenker