EU-høring: Administrasjon av skipsoperatører i EUETS

EU ber om innspill til endringer i regelverket for skipsfarten i EUs klimakvotesystem. Høringsfrist er 28. september 2023.

Publisert 01.09.2023

EU foreslår nytt regelverk for administrasjon av skipsoperatører av administrerende myndigheter.

Revideringen er varslet i EUs klimapakke (Klar for 55):

Høringsfrist: 28. september 2023

Alle interesserte inviteres til å sende innspill via EU-kommisjonens høringsportal: