EU-høringen av PFAS-restriksjonsforslaget er avsluttet

Echa mottok 5600 kommentarer til forslaget om å forby hele gruppen av per- og polyfluorerte stoffer (PFAS-er) innen høringsfristen 25. september 2023.

Publisert 26.09.2023

Mer enn 4400 organisasjoner, selskaper og enkeltpersoner har sendt inn kommentarer og informasjon til forslaget om å begrense per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) i EØS-området. Elleve kommentarer ble sendt fra norske virksomheter og enkeltpersoner.

Forslaget er et forbud som vil inngå i det europeiske kjemikalieregelverket  Reach, og skal gjelde i hele EØS. Det foreslås et bredt forbud som tar utgangspunkt i hele stoffgruppen PFAS og alle anvendelser av disse. Et tidsbegrenset forbud for visse bruksområder er inkludert i forslaget.

Høringsinnspillene vil bli behandlet av Echas vitenskapelige komiteer for risikovurdering (Rac) og samfunnsøkonomisk analyse (Seac). Komiteene vurderer forslaget og tar hensyn til all relevant informasjon som er sendt inn, når de skal utarbeide sine opinioner. De endelige opinionene sender Echa videre til Europakommisjonen. Det er Europakommisjonen som sammen med medlemslandene avgjør om restriksjonen blir innført. 

Relevante lenker