Færre kjemikalier har feil faremerking

Miljødirektoratet finner stadig færre feilmerkede kjemikalieprodukter som selges til forbrukere.

Publisert 06.09.2023

Resultatene fra den siste store butikkaksjonen viser at ni prosent av produktene hadde feil i faremerking. I 2015 avdekket vi 27 prosent feil. Faremerking er viktig for at  kjemikalieprodukter blir riktig håndtert og brukt av forbrukere. 

Rengjørings- og vaskemidler, avløpsåpner, bil- og båtpleiemidler, og tennvæske er eksempler på kjemikalier som Miljødirektoratet kontrollerer. I år ble nesten 1400 kjemikalieprodukter kontrollert i 49 butikker i Oslo & omegn, Jessheim & Hamar, Arendal, Kristiansund, Narvik og Tromsø. 

Aksjonen gjaldt salg av kjemikalieprodukter i hjem- og hobbybutikker, interiør- dagligvare og byggevareforretninger og i butikker innen jernvare, sport/fritid, båt og bil. 

Mangler fareetikett på norsk

Miljødirektoratet kontrollerer om kjemikalieprodukter er riktig merket og emballert, at de er lovlig å selge og at de ikke inneholder forbudte stoffer.

Årets kontroll viser at ni prosent av kjemikalieproduktene ikke hadde korrekt merking. Den vanligste feilen ved merkingen var at det manglet norsk språk på etikken.

- Miljødirektoratet er fornøyde med å se en nedgang i feil ved faremerking av kjemikalieproduktene, men bransjen kan bli enda bedre i å kontrollere kjemikalier og selv plukke ut produktene som har feil faremerking, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Barnesikker lukning

Noen farlige kjemikalier skal ha barnesikker lukning, for å forhindre at barn blir eksponert for farlige kjemikalier.

Miljødirektoratet fant 17 kjemikalier med feil eller mangler ved den barnesikre lukningen. Dette tilsvarer en prosent av de kontrollerte kjemikaliene. Butikkene som solgte produkter med manglende eller mangelfull barnesikker lukning, ble pålagt å stanse omsetningen og fjerne de fra hyllene umiddelbart.