Forbud mot tilsatt mikroplast vedtatt i EU

Europakommisjonen vedtok 25. september 2023 restriksjon mot tilsatt syntetiske polymere mikropartikler (mikroplast) under kjemikalieregelverket Reach.

Publisert 29.09.2023

Forordning (EU) 2023/2055 innfører restriksjonen i Reach-forordningen vedlegg XVII post 78.

Omfatter blant annet gummigranulat på kunstgressbaner

Restriksjonen omfatter forbud mot å tilsette mikroplast med hensikt i produkter og stoffblandinger. Kosmetikk, plantevernmidler og kunstgressbaner (gummigranulat) er bare noen få eksempler på bruksområder som omfattes.

Grunnet den omfattede bruken av mikroplast er det innført overgangstider og unntak der det er behov. Forbudet vil hindre utslipp til miljøet av ca. 500 000 tonn mikroplast over 20 år.

Forordningen er ennå ikke inkludert i EØS-avtalen. Forordningen var på høring i Norge 9. juni til 11. august 2023.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Relatert