EU-høring: Nytt genteknologiregelverk for planter

EU-kommisjonen ber om innspill til regelverksforslag for planter fremstilt ved nye genomteknikker (NGT) og produkter av disse. Høringsfrist: 05.11.

Publisert 26.09.2023

Forslaget omfatter planter som har fått endret arvematerialet ved målrettet mutagenese, ofte kalt genredigering. I tillegg omfattes planter som får tilført genmateriale fra kryssbare arter gjennom cisgenese og intragenese.  

Foreslår at NGT-planter skal meldes eller risikovurderes 

EU-reguleringen foreslår blant annet to klasser av NGT-planter basert på bestemte kriterier: 

  • Klasse 1 NGT skal meldes (notifiseres). 
  • Klasse 2 NGT skal risikovurderes, godkjennes og merkes som genmodifiserte organismer (GMO) etter kriteriene i dagens GMO-regelverk.