Hvordan bedre den økologiske tilstanden i skog?

I dag lanseres en ny rapport om den økologiske tilstanden i skog, og tiltak og virkemidler for å bedre den.

Publisert 29.09.2023

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) har Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet jobbet med to oppdrag: 

  1. Et felles kunnskapsgrunnlag om den økologiske tilstanden i norsk skog.  
  2. Utredning av ulike tiltak og virkemidler som er relevante for å opprettholde og forbedre økologisk tilstand i skog.  

Det er laget en felles rapport for begge oppdragene.

Arbeidet er en oppfølging av Hurdalsplattformen som sier at regjeringen vil etablere en meny av ulike tiltak som bidrar til å opprettholde et mangfold av økosystemer i "god økologisk tilstand." Regjeringen vil nå ta stilling til hvilke tiltak og virkemidler som skal gjennomføres.