Kandidatlista i Reach foreslås utvidet

Kjemikaliebyrået Echa foreslår å utvide kandidatlista i Reach med seks nye stoffer, blant annet dibutyl ftalat. Høringsfrist er 16. oktober 2023.

Publisert 08.09.2023

Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC) blir de ført opp på kandidatlista i Reach.

Forslaget omfatter følgende stoffer:

  • 2,4,6-tri-tert-butylphenol (EC nr. 211-989-5; CAS nr. 732-26-3)
  • 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (EC nr. 221-573-5; CAS nr. 3147-75-9)
  • 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one (EC nr. 438-340-0; CAS nr. 119344-86-4)
  • Bumetrizole (EC nr. 223-445-4; CAS nr. 3896-11-5)
  • Dibutyl phthalate (EC nr. 201-557-4 ; CAS nr. 84-74-2)
  • Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol (EC nr. 700-960-7 ; CAS nr. -)

Gi innspill til Echa

Endringene i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget, er det viktig å gi innspill til Echa i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet. Frist for å sende kommentarer er 16. oktober 2023.