Klimakvotesystemet i EU endres

Endringer i EUs klimakvotedirektiv (direktiv 2003/87/EF) er vedtatt, og endringene vil tre i kraft 1. januar 2024 i EU.

Publisert 05.09.2023

Endringene i regelverket er omfattende, og mange underliggende rettsakter må revideres og utarbeides i EU som følge av de overordnede endringene i direktivet.

De viktigste endringene for de ulike sektorene

Endringer i regelverket i Norge

EUs klimapakke "Klar for 55" (Fit for 55) skal sikre at EU når målet om å redusere utslippene av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030. Den legger også grunnlaget for klimanøytralitet innen 2050.

EU har mange høringer om underliggende rettsakter til klimakvotedirektivet. Miljødirektoratet legger fortløpende ut informasjon om høringene.