Kreosotbehandlet treverk: Sosioøkonomisk vurdering

Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen av et Reach-restriksjonsforslag for treverk behandlet med kreosot innen 7. november 2023.

Publisert 15.09.2023

Forslaget har vært på offentlig høring og har vært behandlet i kjemikaliebyrået Echas ekspertkomiteer Rac (Risk assessement committee) og Seac (Socio-economic analysis committee) siden desember 2022.

Forslaget gjelder

  • Kreosot og kreosotrelaterte forbindelser: Omfatter omsetning, ombruk og gjenbruk av trematerialer behandlet med disse stoffene.

Gi innspill til Echa

Echa ber om innspill til den sosioøkonomiske vurderingen innen 7. november 2023

Endringer i Reach-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til endringsforslaget er det viktig at dere gir innspill til Echas høring. Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer:

Lenker