Metanolholdig drivstoff ble omsatt ulovlig

Halvparten av de kontrollerte aktørene omsatte metanolholdig drivstoff uten tillatelse, viser nylig gjennomført kontrollaksjon av Miljødirektoratet.

Publisert 05.09.2023

Det helse- og miljøfarlig stoffet metano er klassifisert som svært giftig ved svelging, giftig ved hudkontakt, giftig ved innånding og kan forårsake skade på indre organer.

For å kunne omsette metanolholdig drivstoff til privatpersoner, må man ha tillatelse fra Miljødirektoratet.

18-årsgrense for metanol-salg

For å få tillatelse må virksomheten ha et system som sørger for registering av salg, at produktene ikke skal selges til personer under 18 år. Private kunder må dokumenterer behov for produktet ved rekvisisjon fra politiet eller Miljødirektoratet.

50 prosent av de kontrollerte virksomhetene manglet en slik tillatelse. De bryter  dermed med produktforskriften § 5-1, som regulerer import og omsetning av giftige kjemikalier til privat bruk.

Aktørene har bedre rutiner etter tilsynet

Den nylige kontrollaksjonen fra Miljødirektoratet har gitt positiver resultater. De involverte virksomhetene har innhentet nødvendig tillatelse og fått nye rutiner på plass.