Naturrestaureringskonferansen: Se programmet

Nå ligger programmet ute for Naturrestaureringskonferansen 2023 på Scandic Lerkendal i Trondheim 30.-31. oktober.

Publisert 07.09.2023

Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) samler forvaltere, forskere og praktikere som vil dele den nyeste kunnskapen innenfor naturrestaurering og for å utveksle praktiske erfaringer fra konkrete restaureringstiltak.

Gled deg til å høre blant andre den britiske forfatteren og naturverneren Benedict McDonald, professor i bevaringbiologi Anne Sverdrup-Thygeson, Christian Steel om Sabimas samarbeid med kommuner og mye mer.  

Se oppdatert program og meld deg på her:

Konferansen inkluderer bl.a. lunsj begge dager og konferansemiddag mandag 30. oktober. Det er også mulig å delta digitalt.