Nye søknadsfristar for friluftslivstilskot

Tre av tilskotsordningane på friluftsområdet får tidlegare søknadsfristar – 20. november til Miljødirektoratet og 1. desember til fylkeskommunane.

Publisert 11.09.2023

Dette gjeld desse tilskotsordningane:

  • tilskot til friluftslivsaktivitet
  • tilskot til tiltak i sikra friluftslivsområde
  • tilskot til Nasjonale turiststiar

Søknadsfristar for tilskotsåret 2024

  • 20. november 2023 er ny søknadsfrist for søknader til Miljødirektoratet om tilskot til Nasjonale turiststiar og for søknader om tilskot til friluftsaktivitet (nasjonale søkjarar).
  • 1. desember 2023 er ny søknadsfrist for søknader til fylkeskommunane om tilskot til friluftslivsaktivitet (lokale/regionale søkjarar) og om tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde.

Ytterlegare og meir detaljerte opplysningar ligg på søknadssidene til kvar enkelt tilskotsordning.