Oppdatert veiledning om avfallsplaner i havner

Nytt skipsavfallsdirektiv ble vedtatt i EU 2019, og er inntatt i forurensningsforskriften kapittel 20: Levering og mottak av avfall fra skip.

Publisert 29.09.2023

Forskriften er endret i tråd med bestemmelsene i direktivet og trer i kraft 1. oktober 2023. Formålet med nytt regelverk er å verne havmiljøet ved å øke tilgangen til og bruken av mottaksordninger for avfall fra skip i havner.

Veiledningen er rettet mot kommuner, havneansvarlige og statsforvaltere. Innholdet omfatter blant annet havneansvarliges plikter, krav om og innhold i avfallsplaner i havner, involvering med brukerne i havnen, innkreving og beregning av avfallsgebyr.