Tilrår 40 nye skogvernsområde

Miljødirektoratet tilrår å verne 40 nye område i skog, blant anna 23 nye naturreservat.

Publisert 04.09.2023

Tilrådinga vart oversend til Klima- og miljødepartementet 1. september. 

Les meir om tilrådinga og sjå kart over dei foreslåtte områda her: