Besøkssenter Forollhogna nasjonalpark utlyses

Miljødirektoratet har åpnet for søknader om å bli autorisert som besøkssenter for Forollhogna nasjonalpark. Søknadsfristen er 15. september 2024.

Publisert 02.04.2024

I budsjettforliket Ap/Sp og SV for 2023, Innst. 9 S (2023-2024) og Tildelingsbrev 2024 for Miljødirektoratet, er det satt av 2 millioner kroner til å utlyse og behandle autorisasjon av besøkssenteret ved Forollhogna nasjonalpark i Tolga kommune i 2024. Senteret kan søke autorisasjon for besøkssenter nasjonalpark, med fokus på villrein. Miljødirektoratet har utlyst autorisasjonen, og fristen for å søke er 15. september 2024.

Opplysninger om søknaden

Sentre blir autorisert for fem år av gangen dersom ikke annet er oppgitt. Søknad, virksomhetsplaner og budsjett fylles ut og lastes opp gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Her finner du også:

I søknadssenteret finner du også mer informasjon om utlysningen:

Andre lenker