EE-produkter: RoHS-endring tatt inn i norsk regelverk

EU har vedtatt endring i bestemmelsene om unntak til farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS-direktivet).

Publisert 05.04.2024

Et nytt unntak er lagt til i vedlegg 1 til kapittel 2a i produktforskriften:

  • 46. Om bruk av kadmium og bly i plastprofiler som inneholder gjenvunnet polyvinylklorid (PVC) i elektriske og elektroniske vinduer og dører

Les mer om unntaket her: Høring av unntak 46 i RoHS - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

I Norge er RoHS-direktivet (2011/65/EU) gjennomført i produktforskriftens kapittel 2a, og endringen i EUs regelverk er nå tatt inn her. Dette er en harmonisering med EUs regelverk og det er ingen særnorske krav.

Les mer