Ny E6 forbi Lillehammer får strenge utslippskrav

Miljødirektoratet opprettholder statsforvalterens vedtak om tillatelse etter forurensningsloven for bygging av ny vei over Lågendeltaet.

Publisert 05.04.2024

Statsforvalteren i Innlandet ga i fjor høst Nye Veier AS tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet, mudring og utfylling i Mjøsa og Lågen, og gjenbruk av sprengstein fra Brøttumformasjonen, i forbindelse med utbygging av ny E6 mellom Roterud i Gjøvik kommune og Storhove i Lillehammer kommune.

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet i Innlandet og Lågendeltaets Venner klaget på vedtaket. Miljødirektoratet opprettholder statsforvalterens avgjørelse. Vårt vedtak er endelig og kan ikke klages på.

Lav risiko for skade

De tre organisasjonene er bekymret for at bruk av syredannende svartskifer i framføringen av veien – og til utfylling – vil skade naturverdier i verneområdet til Lågendeltaet. De mener også at statsforvalteren ikke har lagt nok vekt på naturmangfoldlovens prinsipper.

Miljødirektoratets mener svartskiferen har lavt syredannende potensial og lite innhold av tungmetaller. Dette er godt utredet og dokumentert. De strenge miljøkravene fra statsforvalteren vil ivareta naturverdiene i Lågendeltaet naturreservat.

Relaterte lenker om utbygging av ny E6 mellom Roterud og Storhove