Økodesign: Forberedende studie om stål

EU skal vurdere kommende økodesignkrav for stål. Miljødirektoratet oppfordrer norske aktører til å delta.

Publisert 15.04.2024

EUs regelverk for økodesign, som snart vedtas endelig i EU, skal sikre at produktene som settes på markedet i Europa er mer bærekraftige. Konkrete krav til økodesign til spesifikke produkter eller produktgrupper kommer i underliggende regelverk under den nye økodesignforordningen.

EU har nå startet arbeidet med en teknisk, miljømessig og økonomisk analyse (forberedende studie) om stål. Stål er et mellomprodukt som brukes i produksjon av mange andre varer, og den studien vil følge en "fra krybbe til port" (cradle-to-gate)-tilnærming, som omfatter analyser fra utvinning av råmaterialer til fabrikkens "port". Økodesignkrav vil bli vurdert som en del av denne forberedende studien.

Oppfordrer norske aktører til å ta del i studien

Det er mulig å registrere seg som interessent, og få blant annet tilsendt nyheter om studiens framdrift og møter.

Studien startet i juni 2023 og første møte for interessenter planlegges i juni 2024.

Miljødirektoratet oppfordrer norske interessenter til å registrere seg på studiens hjemmeside, og delta aktivt i studien.