Tildelingssøknad 2026-2030: Skjemaer åpnet i Tilde

Skjemaer for å søke om vederlagsfrie kvoter for industrianlegg og godkjenning av metodeplan er åpnet i søknadsportalen til Miljødirektoratet.

Publisert 12.04.2024

Nettsiden for søknad om tildeling er oppdatert med lenke til skjemaløsningen og veiledning på roller og rettigheter. For spørsmål til skjemaene ta kontakt via meldingsfunksjonen i Tilde.

Har du spørsmål til regelverk og innhold i søknaden, finner du informasjon på våre nettsider. Finner du ikke svaret på det du lurer på send e-post til post@miljodir.no, merk e-post med anleggsnavn og "tildeling 2026-2030".