Fortsatt kunnskapsbehov om godene vi får fra naturen

Det behov for mer arbeid for å utvikle et naturregnskap for økosystemtjenester i Norge, ifølge en ny forskningsrapport.

Publisert 07.02.2024

Rapporten viser at biofysiske modeller for økosystemtjenester er et nyttig grunnlag for å utvikle regnskap for økosystemtjenester. Den viser også at det er stor variasjon i kvalitet og detaljeringsgrad på tilgjengelige data, og det pekes på områder hvor det er behov for mer kunnskap. 

Arbeidet med å utvikle naturregnskap fortsetter 

Rapporten er et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle naturregnskap for økosystemtjenester i Norge. Økosystemtjenester er tjenester naturen gir oss, som ren luft, rent vann, mat, rekreasjon og klimaregulering. Miljødirektoratet bruker rapporten i sine vurderinger av hvordan vi bør rette innsatsen i dette arbeidet. Utviklingen skjer i samsvar med internasjonale krav og standarder.   

Et naturregnskap gir informasjon og kunnskap til beslutningstakere og samfunnet om verdien av naturen, og konsekvensene av å endre den. Hvilke naturgoder vi får fra ulike typer natur, og hvordan disse godene brukes av forskjellige aktører i samfunnet, er ett av elementene i et slik regnskap. 

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for bioøkonomi og Norsk institutt for vannforskning laget rapporten på oppdrag fra Miljødirektoratet.