Bromerte flammehemmere: Send innspill

Echa inviterer til å gi innspill til et mulig Reach-restriksjonsforslag for aromatiske bromerte flammehemmere innen 5. april.

Publisert 12.02.2024

Europakommisjonen har bedt det europeiske kjemikaliebyrået Echa om å utarbeide en rapport om aromatiske bromerte flammehemmere. Rapporten skal være grunnlag for Kommisjonen for å vurdere hvorvidt det er behov for å utarbeide et Reach-restriksjonsforslag.

I den forbindelsen ber Echa om informasjon ("call for comments and evidence") om denne stoffgruppen.  

Gi innspill til Echa 

Alle som har relevant informasjon, både innenfor og utenfor EU/EØS, kan gi innspill til Echa innen 5. april 2024.  

Relevant informasjon omfatter blant annet opplysninger om: 

  • industrisektorer hvor stoffene er i bruk 
  • hva slags materialer, hvilke produkttyper og i hvilke konsentrasjoner aromatiske bromerte flammehemmere brukes i 
  • volum som brukes og utslipp av stoffene 
  • gjenbruk og hvordan stoffene håndteres i avfallsfasen 

Mer informasjon om målet med rapporten og behovet for informasjon ligger i "background note", som dere finner i lenken under til Echa.  

Endringer også for Norge

Endringer i Reach-forordningen som nye restriksjoner skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et eventuelt endringsforslag, er det viktig å gi innspill til Echas høring.

Det er der dere har størst reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere sendes på høring i Norge før det implementeres i norsk regelverk.

Restriksjoner under Reach omfatter stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Stoffene er helt eller delvis forbudt og er listet i vedlegg XVII til forordningen. Restriksjonene gjelder for alle aktører i EU-/EØS-området.

Les mer: