Ny veiledning gir bedre beskyttelse av bier

ECHA har publisert ny veiledning som vil hjelpe myndigheter og virksomheter med å vurdere risiko for effekter på bier ved bruk av biocider.

Publisert 19.02.2024

ECHA har utviklet et verktøy for å vurdere effekter på honningbier, humler og solitære bier. Verktøyet fokusererprodukter som brukes til å bekjempe insekter og andre leddyr, siden stoffene i disse produktene kan skade bienes sentralnervesystem. 

Bedre beskyttelse av bier 

Målet med veiledningen er å reversere nedgangen i pollinatorer som en del av EUs handlingsplan for biodiversitet for 2030. 

 Veiledningsdokumentet blir nyttig for virksomheter som søker om godkjenning av biocidprodukter under EUs biocidforordning og for myndighetene i risikovurderingen ved behandling av godkjenningssøknader. 

Miljøgifter som plantevernmidler og biocider er pekt ut som en av årsakene til nedgangen i biepopulasjoner, i tillegg til klimaendringer og tap av levesteder. ECHAs veiledning baner vei for at virksomheter og myndigheter kommer ett skritt nærmere en bedre beskyttelse av bier. 

Etter forbudet mot bruk av ekstremt giftige insektmidler i landbruket, økte behovet for kunnskap om annen eksponering, som fra maur- og myggmidler. EU-kommisjonen ba derfor ECHA om å utvikle en veiledning for risikovurdering av biocidbruk for pollinatorer. Veiledningsdokumentet fokuserer på bier siden det mangler data for andre pollinatorer. 

Bredt samarbeid 

Veiledningsdokumentet ble utviklet i samarbeid med en gruppe eksperter fra EUs medlemsland, Sveits og Norge, og bygger på den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet bieveiledning for plantevernmidler.