Informasjon om farlige kjemikalier blir tydeligere

EU vil styrke CLP-forordningen for å oppnå bedre beskyttelse av mennesker og miljø mot farlige kjemikalier.

Publisert 13.02.2024

Som følge av kjemikaliestrategien for bærekraft, vil EU revidere det europeiske regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP-forordningen).

Øker samfunnets beskyttelse mot miljøgifter

EU-kommisjonen, parlamentet og rådet er enige om hvordan dette skal gjøres. Nå gjenstår det at revisjonen blir vedtatt etter formelle prosedyrer. Europakommisjonen regner med at vedtaket skjer før høsten 2024.

Med revisjonen av CLP-forordningen har EU blant annet bestemt at fareklassifisering for hormonforstyrrende eller miljøfarlige egenskaper skal prioriteres. Informasjon om denne typen farlige egenskaper er viktig for å øke samfunnets beskyttelse mot miljøgifter.

Styrker reglene for nettsalg av faremerkede kjemikalier

Samfunnet har utviklet seg mye siden CLP-forordningen trådte i kraft i 2008. Både netthandel og refillsalg av kjemikalier har blitt vanlig. CLP-revisjonen styrker reglene for salg av faremerkede kjemikalier på nett eller via refillstasjoner i butikker.

Revisjonen presiserer også hvilken skriftstørrelse fareinformasjonen skal ha som et minimum. Den åpner dessuten for at den som et tillegg kan presenteres digitalt.