Kjemikalie-rapportering utsettes til 15. april

Fristen for å rapportere årlige mengder av kjemikalier for 2023 til Produktregisteret utsettes til 15. april 2024.

Publisert 13.02.2024

Årlige mengder av kjemikalier rapporteres vanligvis innen 15. mars til Produktregisteret i Miljødirektoratet.

Innloggingsproblemer

Noen virksomheter som skal rapportere har beklageligvis opplevd problemer med innloggingen til kjemikaliedeklarering.

  • Flere norske virksomheter er blitt rammet av problemer knyttet til innloggingen via ID-porten.
  • For å komme til riktig innlogging, skriv følgende i addressefeltet i browseren (url-en): skjema.produktregisteret.no/logout
  • Utenlandske virksomheter som logger seg inn via portalen MinSide har også opplevd innloggingsproblemer, særlig knyttet til nye tilgangsforespørsler fra brukere.

Utsatt frist

Flere virksomheter kan ha vært forhindret i å bruke løsningen en periode. Derfor utsetter vi fristen for rapportering av 2023-mengder med en måned til 15. april 2024.

Kjemikaliedeklarering til Produktregisteret