Natursats: Kommuner kan søke om tilskudd fra 1. mars

Fra 1. mars åpner vi for at kommuner kan søke om midler til tiltak som bidrar til å ivareta og bedre tilstanden for naturmangfoldet.

Publisert 21.02.2024

Endringer i arealbruk, forurensning og klimaendringer er de største påvirkningsfaktorene på naturen. Kommunene har en sentral rolle i arealforvaltningen, og har et stort ansvar for å ivareta naturmangfoldet. 

 Tilskuddsposten for kommuner er i år utvidet til å både gjelde ulike typer planarbeid og andre tiltak for å ivareta og bedre tilstanden for naturmangfoldet i kommunen og den totale rammen er økt til 53 millioner. Klima- og miljødepartementet har nå gitt ordningen navnet Natursats.

Søknadsrunden om planarbeid ble gjennomført tidligere i år:

Økt tilskudd til kommuner for å ivareta naturmangfold

1. mars åpnes det for søknader til den andre delen om tilskudd til tiltak. Kommunene må søke i elektronisk søknadssenter innen fristen 5. april.

Samtidig åpnes det for kommuner, organisasjoner og private for å søke om tilskudd til naturrestaureringstiltak.