Rapportering på omsetningskravene har åpnet

De som selger drivstoff og flytende brensel må rapportere om at de har oppfylt bærekraftskriteriene for foregående år innen 31. mars.

Publisert 01.02.2024

I år skjer rapporteringen i en ny rapporteringsløsning, Tilde.

Dersom du ikke får tilgang til skjemaet, ta kontakt på biodrivstoff@miljodir.no så fort som mulig.

Miljødirektoratet har oppdatert veilederen om hvordan omsetningskravene og bærekraftskriteriene skal oppfylles. Den var tidligere kun som en PDF-fil, men er nå digitalisert og nettopp publisert i ny form.

Det meste av endringer i veilederen er strukturelle. Nå inneholder den også veiledning for de nye omsetningskravene i sjøfart og "andre formål" (ikke-veigående maskiner). Noen presiseringer av regelverket er også inkludert. Miljødirektoratet anbefaler både gamle og nye omsettere og revisorer å lese den nye veilederen.