Søk om tilskudd til naturrestaurering

Fra 1. mars åpner vi for søknader fra kommuner, organisasjoner og private om tilskudd til naturrestaureringstiltak.

Publisert 21.02.2024

Tilskuddsordningen er ny av året og skal gå til planlegging, gjennomføring og oppfølging av naturrestaureringstiltak. Tiltakene skal bidra til å restaurere forringet natur, slik at den økologiske tilstanden blir bedre. Det kan også gis tilskudd til tiltak som samtidig bidrar til klimatilpasning eller til å sikre karbonlager.

Årene 2021– 2030 er FNs tiår for restaurering av økosystemer. Norge har mål om å oppskalere restaureringsarbeidet, og denne nye tilskuddsordningen er en del av satsningen for å øke omfanget av naturrestaurering.

I statsbudsjettet for 2024 er det satt av 10 millioner kroner til ordningen. Søknadsfrist er 5. april.

Les mer om ordningen og kravene til søkere i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknadsskjemaet åpner 1. mars.

Samtidig åpnes det for kommunene for å søke om tilskudd til tiltak for å ivareta natur.