220 millioner i Klimasats-potten for 2024

I tillegg til 120 millioner i friske penger, deler Miljødirektoratet ut restmidler, slik at samlet pott til kommunene blir på rundt 220 millioner.

Publisert 05.01.2024

I desember vedtok Stortinget å sette av 120 millioner kroner til Klimasats-ordningen for 2024. I tillegg deler Miljødirektoratet ut noen restmidler fra 2023, og penger som er frigitt fra tidligere års Klimasats-prosjekter som har blitt billigere enn forventet eller blitt avlyst. Til sammen kan kommunene få omtrent 220 millioner kroner i 2024 til klimagassreduserende tiltak.  

Øker makssum til 12 millioner

Den økte rammen gjør at vi øker maksimal søkesum for enkelte prosjekttyper fra 10 til 12 millioner kroner, og at mange flere kommuner kan få Klimasats-støtte gjennom årets utlysning. 

Søknadsfristen flyttes ikke, og er 15. februar 2024. 

Her finner du mer informasjon om Klimasats