Søknadsskjema for CO2-kompensasjon er åpnet

Miljødirektoratet har åpnet søknadsskjemaet for CO2-kompensasjon for 2023 i Altinn.

Publisert 08.01.2024

Dersom bedriften din søkte om CO2-kompensasjon for 2022, vil nytt skjema være tilgjengelig i Altinn.  

Dersom bedriften ikke søkte om CO2-kompensasjon for 2022, men dere mener dere er berettiget, kan dere ta kontakt med Miljødirektoratetskontaktperosner nederst i denen artikkelen for å få opprettet et søknadsskjema som vil bli tilgjengelig i Altinn

Søknadsfrist er 1. mars 2024. 

Kvoteprisgulv økes fra og med støtteåret 2023 

For støtteåret 2022 ble det innført et kvoteprisgulv på 200 kroner i CO2-kompensasjonsordningen. I statsbudsjettet for 2024 ble det bestemt at dette kvoteprisgulvet skal økes til 375 kroner fra og med støtteåret 2023.

Forskriften må endres for å ta inn det nye kvoteprisgulvet. Det er den kommende versjonen av forskriften, med et kvoteprisgulv på 375 kroner per EUA, som vil ligge til grunn for utbetalingene for støtteåret 2023.  

Ingen vedtak kan derfor fattes før ny forskrift foreligger.  

Krav til dokumentasjon på oppfyllelse av betingelser for støtteåret 2023 

Det er ingen endringer i dokumentasjonskravet til CO2-kompensasjon for støtteåret 2023 sammenliknet med tidligere støtteår. Mer informasjon på våre hjemmesider: 

Føring av CO2-kompensasjon 

Mottakere av CO2-kompensasjon bør føre denne på post 3400 'Offentlig tilskudd/refusjoner' i Næringsoppgaven eller i Næringsspesifikasjonen (som legges ved skattemelding i nytt format).

CO2-kompensasjon skal ikke føres som "Andre inntekter" eller "Reduksjon av kostnader".

Nyttige lenker