Klimakvoter: Referansepris endret

1. januar 2024 økte referanseprisen som skal brukes ved beregning av urimelige kostnader fra 20 til 80 €.

Publisert 31.01.2024

Referanseprisen brukes for å beregne om en investering som er nødvendig for å oppnå krav i forordning om overvåking og rapportering av klimagassutslipp (MR-forordningen), har urimelige kostnader.  

Endringen er relevant for luftfartsoperatører og landbaserte anlegg som er omfattet av krav i MR-forordningen. 

Regler for urimelige kostnader er beskrevet i artikkel 18 i MR-forordningen. Endringen er gjort for at referanseprisen bedre skal reflektere dagens kvotepris. Den reviderte MR-forordningen ble vedtatt i norsk lov desember 2023. 
 
Dokumentasjon på urimelige kostnader brukes blant annet til å få unntak fra krav til metodetrinn for å bestemme aktivitetsdata og beregningsfaktorer. 
 
Operatører som har fått innvilget unntak før 2024 ved bruk av referansepris på 20 € må sende inn dokumentasjon på nytt med bruk av den nye referanseprisen på 80 € om de ønsker å fortsatt benytte seg av unntaket etter 1. januar 2024.   

Skjema som skal benyttes ved dokumentasjon på urimelige kostnader finnes på Miljødirektoratets hjemmesider:

Ferdig utfylt skjema sendes til post@miljodir.no. Merk e-post med saksnummeret for deres anlegg (f. eks 2021/xxx). 

EU-kommisjonen har laget et skjema som inkluderer formler som også kan benyttes, men merk at dette skjemaet må oppdateres med ny pris før utfylling:

Dersom oppdatert beregning viser at unntak fra et høyere metodetrinn ikke lenger kan innvilges, må anleggsoperatøren søke om endret tillatelse til kvotepliktig utslipp. Endret metodetrinn er å anse som en vesentlig endring av overvåkingsplanen, og søknad må sendes Miljødirektoratet uten unødvendig opphold i henhold til artikkel 15 (3) i MR-forordningen.