Kommuner kan lære om klima og natur i planarbeidet

Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging er en webinarserie og møteplass for kommuner og regional forvaltning, med oppstart 5. mars 2024.

Publisert 23.01.2024

Kunnskapsarenaen er et tilbud fra Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

I en serie webinarer vil vi dele kunnskap som er nyttig for å ivareta hensynet til klimatilpasning, utslippsreduksjoner og naturmangfold i planarbeidet. Vi forteller om viktig regelverk, veiledning og andre ressurser, og vil vise fram eksempler på hvordan kommunene kan jobbe med dette. Vi setter også av god tid til å svare på spørsmål fra deltakerne.

Vi svarer på spørsmål

Deltakere kan sende oss spørsmål i forkant av webinarene. Da skal vi forsøke å svare på spørsmålene i innleggene eller i diskusjonene etterpå. Spørsmål i forkant gjør det også lettere å gjøre det faglige innholdet mest mulig relevant for dere.

Dette er temaene og webinarene

  • 5. mars: Klima- og naturhensyn i planstrategien
  • 19. mars: Hvordan ta hensyn til naturmangfold i planarbeid
  • 9. april: Hvordan redusere klimagassutslipp gjennom planarbeid
  • 30. april: Hvordan bruke planarbeidet til effektiv klimatilpasning
  • 21. mai: Synergier og målkonflikter, natur og klima i planarbeid
  • 17. september: Planrevisjon og planvask for klima og natur
  • 15. oktober: Arealregnskap, naturregnskap og klimagassregnskap
  • 5. november: Medvirkning og involvering i planarbeid
  • 26. november: Kommunesamarbeid for klima- og naturhensyn i plan
  • 10. desember: Lag beslutningsgrunnlaget for klima- og naturhensyn