Ny søknadsfrist for Nasjonale turiststier

Søknadsfristen for tilskuddsordningen Nasjonale turiststier er forlenget til 26. januar 2024.

Publisert 18.01.2024

For å gi søkerne et raskere svar på sine søknader, flyttet vi søknadsfristen for tilskuddsåret 2024 fra 15. januar 2024 til 20. november 2023.

Vi har fått tilbakemeldinger om at flere søkere har gått glipp av den nye fristen, som følge av misvisende veiledning på våre nettsider. Derfor har vi valgt å forlenge fristen til 26. januar 2024.

Ivaretar populære stier

Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel for å ta vare på stier som svært mange turister vil besøke, både fra Norge og andre land.

Tilskuddsordningen hjelper også til med å håndtere og forebygge utfordringer knyttet til disse besøkstallene som slitasje, søppel, beredskap og informasjon.

Hvordan søker jeg?

Søknad skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Ny frist for å sende inn søknad er 26. januar 2024.  

Les mer om ordningen Nasjonale turiststier her: