Ny søknadsfrist for tilskudd til naturmangfold

Søknadsfristen for kommuner å søke om tilskudd for å ivareta naturmangfold utsettes til 11. februar.

Publisert 04.01.2024

Kommuner kan søke Miljødirektoratet om tilskudd til ivaretagelse av naturmangfold i arealplanleggingen. Målet med ordningen er å styrke naturforvaltningen i kommunene og bidra til en større bevissthet rundt egne naturverdier.

Den nye søknadsfristen er for å gi kommunene mer tid til å utarbeide sine søknader.

Her kan du lese mer om ordningen og hvordan du søker: