Oppdatert om bruk av fakkelgassmodell

Miljødirektoratet har oppdatert vårt verktøy for kontroll av modellen “CO2 emission factor for flare systems".

Publisert 02.02.2024

Følgende informasjon gjelder anleggsoperatører som benytter modellen "CO2 emission factor for flare systems" (tidligere kalt CMR-modellen) for å beregne utslippsfaktor og nedre brennverdi for fakkelgass, iht. metodetrinn 2b, i forbindelse med årlig rapportering av kvotepliktige utslipp: 

  • Miljødirektoratet har oppdatert excel-verktøyet som brukes for å sjekke at modellen er brukt riktig, slik at dette kan benyttes for nye versjoner av modellen (versjon 2.2.3, 2.2.4 og 2.3.1) 
  • Notatet om særlige rapporteringskrav for de som benytter modellen er også oppdatert 

Verktøyet, notatet og mer informasjon finner dere på våre nettsider: