Overtredelser og overtredelsesgebyr i verneområder

Miljødirektoratet har revidert veilederen "Oppfølgning av ulovlige forhold i verneområder".

Publisert 24.01.2024

Veilederen er skrevet for forvaltningsmyndigheter for verneområder og handler om hvordan forvaltningsmyndigheten skal følge opp brudd på regelverket i verneområder, for eksempel brudd på verneforskrifter og tillatelser. Det er viktig å reagere på brudd på regelverket for å hindre nye overtredelser i fremtiden.

Veilederen har nå et nytt og eget kapittel om overtredelsesgebyr med informasjon om når det skal brukes overtredelsesgebyr, og hvordan en sak om dette skal behandles og oversendes til Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet kan ilegge overtredelsesgebyr for brudd på regelverket i verneområder. De som forvalter verneområder, skal oversende saker til Miljødirektoratet når det er aktuelt å bruke overtredelsesgebyr.

Ny veileder M-2692|2024 erstatter tidligere veileder M-617 | 2016.

Her finner du ny veileder for "Oppfølgning av ulovlige forhold i verneområder":

Har du spørsmål om forvaltning av verneområder? Les mer her: