Rapportering til produktregisteret innen 15. mars

Virksomheter skal rapportere årlige mengder for 2023 for kjemikalier registrert i produktregisteret elektronisk innen 15. mars 2024.

Publisert 15.01.2024

Alle som produserer eller importerer kjemikalier med deklareringsplikt, skal rapportere inn til produktregisteret hvor mange tonn av hver kjemikalie de har produsert eller importert i året som gikk.

Kjemikalierapportering via Altinn

All rapportering og deklarering til produktregisteret gjøres elektronisk via Miljødirektoratets kjemikaliedeklarering til produktregisteret, som er tilgjengelig fra Altinn. 

Dersom innrapportering av mengder for 2023 ikke skjer innen fristen, vil Miljødirektoratet følge opp med tvangsmulkt. 

Kjemikaliedeklaring til produktregisteret