Status for ny Avfallsdeklarering.no

Miljødirektoratet jobber med å utvikle deklarasjonssystemet for farlig avfall, slik at det gir sporbarhet for farlig avfall gjennom hele verdikjeden.

Publisert 01.02.2024

Avfallsdeklarering.no er til deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Vi utvikler nå en ny versjon av løsningen, i tett kontakt med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Vi har også god kontakt med aktører i bransjen  

Lansering fjerde kvartal 2024 

Vi tar sikte på å lansere den nye versjonen i fjerde kvartal i år.  Utsettelsen skyldes blant annet større arbeidsmengde enn forutsatt, og utskifting av ressurser i prosjektet.

Mer tid er nødvendig for å sikre at vi oppnår god kvalitet i det som utvikles. Det er viktig for at brukerne blir fornøyde.

Vi kommer tilbake til en mer nøyaktig lanseringsdato. 

Avfallsdeklarering.no gir oversikt over farlig avfall

Avfallsdeklarering.no blir brukt av virksomheter med deklarasjonsplikt, aktører i avfallsbransjen og myndighetene for å få oversikt over det farlige avfallet.