Substitusjon av farlige kjemikalier: seminar 1. mars

Europakommisjonen inviterer til arbeidsverksted i Brussel 1. mars 2024 om substitusjon av farlige kjemikalier. Du kan også delta på nett.

Publisert 25.01.2024

Arbeidsverkstedet arrangeres i forbindelse med oppstart av en studie som Europakommisjonen utlyste i fjor høst. Studien "Strengthening the role of substitution planning in the context of Reach and other EU chemicals legislation" skal fremme og støtte substitusjon av farlige kjemikalier.

Mer effektiv substitusjon

Ønsket er at man med dette arbeidsverkstedet kan finne en bedre og mer effektiv måte å få til substitusjon. Diskusjoner og konklusjoner vil bli analysert og brukt videre inn i arbeidet med studien.

Utkast til resultat av studien vil bli diskutert på et nytt arbeidsverksted i tredje kvartal i 2024.

Meld deg på innen 1. februar

Bruk dette nettskjemaet for å melde din interesse for deltakelse fysisk eller digitialt