Utladalen Naturhus blir besøkssenter for Jotunheimen

Miljødirektoratet autoriserer Utladalen Naturhus som besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark.

Publisert 10.01.2024

Utladalen Naturhus ligger i et populært område med god infrastruktur, og et besøkssenter vil bidra positivt til lokalsamfunnet. 

I statsbudsjettet for 2024 fastsatte regjeringen at 1 500 000 kroner skal gå til autorisasjon av Utladalen Naturhus som besøkssenter nasjonalpark med fokus på skjøtsel og naturrestaurering.  

Tar vare på naturen 

Siden 1996 har Utladalen Naturhus arbeidet med å restaurere det gamle kulturlandskapet i området. Senteret har god kompetanse på skjøtsel og naturrestaurering og er gode til å formidle denne kunnskapen til publikum. 

Hvert år besøker rundt 25 000-30 000 personer senteret, men det er potensial for flere besøkende med autorisasjon som besøkssenter. 

Bærekraftig bruk av natur 

Senteret formidler informasjon om natur- og kulturhistorien i Utladalen og Vest-Jotunheimen. Det er også en møteplass for lokalbefolkningen, frivillige lag og foreninger, lokalt næringsliv og lokal og regional forvaltning. 

Når Utladalen nå blir besøkssenter for Jotunheimen nasjonalpark vil de få mer midler til formidling om nasjonalparkverdiene og stimulere til bærekraftig bruk av nasjonalparker, natur og friluftsliv.