Veileder om forbrenning av avfall

Ny veileder fra Miljødirektoratet til avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall.

Publisert 15.01.2024

Regelverket gjelder for avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg. 

Miljødirektoratets veileder om forbrenning av avfall tar blant annet for seg

  • hvilke forbrenningsanlegg som omfattes av avfallsforskriften kapittel 10
  • tillatelse etter forurensningsloven
  • utslippsgrenser og målinger
  • særskilte utslippsgrenser og krav til målinger for anlegg som er omfattet av Bat-konklusjoner for avfallsforbrenning