Ekstra utlysning: tilskudd fra Nasjonale turiststier

Det er nå mulig å søke midler fra tilskuddsordningen Nasjonale turiststier. Fristen for ekstra utlysningsrunde er 1. september 2024.

Publisert 05.07.2024

For å sikre likebehandling blir søknadene vurdert samlet etter 1. september, men søknader knyttet til akutte behov vil bli behandlet fortløpende så langt det lar seg gjøre.

Her kan du søke om tilskudd:

De som kan søke på tilskuddsordningen er destinasjonsselskap, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner, nasjonalpark- og verneområdestyrer og regionråd. 

Søknader knyttet til akutte behov sammen med e fem stiene som er autorisert som Nasjonal turiststi vil bli prioritert ved tildeling av midler, men andre som oppfyller kriteriene for ordninga kan også søke.

Om tilskuddsordningen

Nasjonale turiststier er turstier med stor attraksjonskraft og med svært høye besøkstall, der utenlandske turister utgjør en stor andel. Nasjonale turiststier er etablert som svar på nye utfordringer i norsk naturforvaltning.

Tilskuddsordningen skal bidra til å ta vare på opplevelses- og naturverdiene, bidra til godt og forebyggende beredskapsarbeid og bred lokal verdiskaping, samt god håndtering av store mengder besøkende gjennom en helhetlig og god besøksforvaltning. Tilskuddsordningen skal også medvirke til å håndtere og forebygge utfordringer knyttet til svært høye besøkstall som slitasje, søppel, beredskap, samt behov for informasjon.

Les mer om Nasjonale turiststier: